TRUCA'NS

93 231 12 16

HORARI

Dilluns - divendres: 8.30h - 20.00h

RESERVA LA TEVA CITA >

El teu somriure perfecte a un sol clic

TRUCA'NS

93 231 12 16

HORARI

Dilluns - divendres: 8.30h - 20.00h

RESERVA LA TEVA CITA >

El teu somriure perfecte a un sol clic

Avís Legal

En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) i amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU informa que és titular del lloc web incaden.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU informa de les següents dades:

RAÓ SOCIAL ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU
NIF A58509498
DOMICILI POSTAL AV DIAGONAL 453 BIS ÀTIC 08036, BARCELONA
ADREÇA ELECTRÒNICA protecciondedatos@adegroup.eup
TELÈFONS 93 241 41 41
REGISTRE MERCANTIL Societat anònima unipersonal inscrita Registre Mercantil de Madrid, tom 36.826, Secció 8ª, Foli 1, Fulla M-659.281, Inscripció 1ª
OBJECTE PRINCIPAL Clínica dental

 

ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

Aquest Avís Legal regula l’accés i utilització d’incaden.com (d’ara endavant el “Lloc web”) que ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU posa a disposició dels usuaris d’Internet. S’entén per usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats d’aquest lloc web.

ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU podrà alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i/o configuració del lloc web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous.

La utilització d’aquest lloc web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús en la versió publicada per ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU en el moment en què l’Usuari accedeixi al Lloc web.

La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Lloc web pot trobar-se sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions Generals d’Ús. Per tant, amb anterioritat a la utilització d’aquests serveis, l’Usuari també ha de llegir atentament i acceptar les corresponents condicions particulars pròpies.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’accés al lloc web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït, i queda expressament prohibit qualsevol ús diferent de la finalitat d’aquest Lloc web.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del mateix i dels serveis accessibles des d’aquest lloc web, així com a mantenir el degut respecte als altres usuaris.

Entre d’altres, aquest compromís implica que:

 • L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, continguts i serveis amb total subjecció a la Llei, als bons costums i a les presents condicions d’ús i, si escau, condicions particulars.
 • De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web o els serveis que es prestin a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que, de qualsevol manera, puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis o impedir un normal gaudiment del lloc web per altres Usuaris.
 • L’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en el lloc web.
 • L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.
 • L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol mena d’alteració en els sistemes informàtics d’ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU o de tercers.
 • L’usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol mena de material accessible a través del lloc web o dels serveis oferts en aquest.
 • L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU ofereix al seu lloc web (com, per exemple, comentaris, fòrums d’opinió o pàgines obertes al lector) i a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal: difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
 • De conformitat amb la política anti-spamming d’ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU, l’usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar i recaptar dades a partir de llistes de distribució a les quals es pugui accedir a través de les informacions i serveis continguts en el lloc web per a la realització d’activitats amb finalitats promocionals o publicitàries, així com de remetre comunicacions comercials de qualsevol classe i a través de qualsevol suport no sol·licitat ni prèviament consentit per ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU i/o els interessats.

L’Usuari que incompleixi intencional o culpablement qualsevol de les precedents obligacions i compromisos haurà de respondre per tots els danys i perjudicis que causi.

REGISTRE EN LA WEB I CONTRASENYES

Des d’aquest lloc web es pot accedir a serveis que requereixen la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. Per això, els usuaris hauran de disposar de les corresponents credencials d’accés, consistents en l’Identificador d’Usuari i la contrasenya, que l’Usuari es compromet a conservar i a utilitzar amb la diligència deguda.

 • Si per la utilització d’un servei en el lloc web, l’usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

A aquest efecte, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis.

D’igual manera, serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU permanentment actualitzada, de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l’Usuari. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU o a tercers per la informació que faciliti.

 • L’usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya requerida per accedir a aquests serveis. Els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i/o contrasenya que li sigui subministrada per ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, sigui temporal o permanentment, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització il·legítima dels serveis per part d’un tercer que empri a aquest efecte una contrasenya obtinguda a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua d’aquesta per part de l’usuari.
 • L’usuari està obligat a notificar de manera immediata a ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin tals fets, ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes per tercers no autoritzats.
 • Alguns dels serveis i continguts oferts per ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del servei i al pagament d’una quantitat de diners en la forma que es determini a les Condicions Generals de Contractació que, en aquest cas, es posaran a la seva disposició de manera clara i accessible.
 • Quan sigui necessari que l’usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris serà aplicable al que es disposa en l’apartat de PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS d’aquest Avís Legal, així com al que es disposa en les Condicions de Registre si n’hi hagués.
 • Queda prohibida la contractació de productes o serveis a través d’aquest lloc web per part de menors d’edat, havent d’obtenir degudament i amb anterioritat el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguin a terme els menors càrrec seu.

LIMITACIÓ DE GARANTIES I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU es compromet a fer els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer al lloc web. En qualsevol cas, ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU estarà exempta de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta d’exactitud, exhaustivitat o actualitat, així com a errors o omissions que poguessin emmalaltir les informacions i serveis continguts d’aquest Lloc web o altres continguts als quals es pugui accedir a través d’aquest, ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions.

Així mateix, ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del Lloc web i, en conseqüència, exclou en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc web i dels serveis habilitats en aquest, així com als errors en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, si escau, es prestin aquests serveis.

ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU tampoc garanteix que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus, i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic motivats per causes alienes a ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic, causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d’ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU.

ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota índole que poguessin deure’s a possibles serveis prestats per tercers a través d’aquest Lloc web, així com als mitjans que aquests habiliten per a gestionar les sol·licituds de servei i, concretament, a mode enunciatiu i no limitatiu: pels actes de competència deslleial i publicitat il·lícita, així com per la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinència i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per aquests tercers a través d’aquest Lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

En cas que al lloc web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts.

En cap cas ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç que pertanyi a un lloc Web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat ni validesa de qualsevol material o informació continguda en cap dels enllaços o altres llocs d’Internet.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per a informar l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part d’ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU.

ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU tan sols autoritza mencions als seus continguts a altres llocs Web, amb el tractament que aquestes considerin, sempre que siguin respectuoses, compleixin la legislació vigent i en cap cas reprodueixin, sense la deguda autorització, els continguts d’ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU.

MODIFICACIONS

ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes sense previ avís en el contingut del seu lloc web, tant en el referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per d’altres posteriors.

L’usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar el lloc web i el present Avís Legal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU, per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) titularitat d’ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-ne aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines d’ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la protecció de dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades. Tot això conforme al que s’estableix per la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’usuari podrà proporcionar a ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que, a aquest efecte, apareixen al lloc web. Aquests formularis incorporen un enllaç a la Política de Avís de Privacitat.

De la mateixa manera, ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU podrà obtenir dades de caràcter personal originades per la seva navegació i/o ús d’aquest lloc web, d’acord amb la nostra Política de Privacitat.

Preguem, llegeixi atentament la nostra Política de Avís de Privacitat abans de facilitar les seves dades de caràcter personal.

ÚS DE COOKIES

Aquest lloc web, igual que la majoria dels llocs web d’Internet, utilitza cookies per millorar l’experiència de l’usuari. En la nostra Política de Cookies trobarà informació sobre què són les cookies, quin tipus de cookies utilitza aquest portal, com pot desactivar les cookies en el seu navegador i com desactivar específicament la instal·lació de cookies de tercers.

Preguem, llegeixi atentament la nostra Política de Cookies abans de continuar navegant en el nostre lloc web.

CERTIFICAT SSL (SECURE SOCKETS LAYER)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU i l’usuari.

ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL per realitzar connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per tal de realitzar la connexió de manera segura, i s’estableix utilitzant claus preestablertes i codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

WhatsApp WhatsApp