TRUCA'NS

93 231 12 16

HORARI

Dilluns - divendres: 8.30h - 20.00h

RESERVA LA TEVA CITA >

El teu somriure perfecte a un sol clic

TRUCA'NS

93 231 12 16

HORARI

Dilluns - divendres: 8.30h - 20.00h

RESERVA LA TEVA CITA >

El teu somriure perfecte a un sol clic

Avís de Privacitat

Dades del propietari de la web:

RAÓ SOCIAL ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU
NIF A58509498
ADREÇA POSTAL AV DIAGONAL 453 BIS ÀTIC 08036, BARCELONA
ADREÇA ELECTRÒNICA protecciondedatos@adegroup.eu
TELÈFONS 93 241 41 41
REGISTRE MERCANTIL Societat anònima unipersonal inscrita Registre Mercantil de Madrid, tom 36.826, Secció 8ª, Foli 1, Fulla M-659.281, Inscripció 1ª
OBJECTE PRINCIPAL Clínica dental

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU amb NIF A58509498 i domicili social situat a AV DIAGONAL 453 BIS ÀTIC 08036, BARCELONA, i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i transferències internacionals que ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU té previst realitzar.

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials per ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de les dades personals dels usuaris dels nostres llocs web en tot moment i de no recaptar informació innecessària.

A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat per explicar com utilitzem la informació que recopilem a través del seu ús d’aquest lloc web, explicant-li:

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
 • Per quins fins demanem les dades que li demanem.
 • Quina és la legitimació per al seu tractament.
 • Durant quant temps les conservem.
 • A quins destinataris es comuniquen les seves dades.
 • Quins són els seus drets.

Llegeixi aquesta política i familiaritzi’s amb el seu contingut, ja que regirà el seu ús d’aquest lloc web.

COM A CONDICIÓ D’ÚS D’AQUEST LLOC WEB, VOSTÈ ACCEPTA AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

Les dades seran tractades per:

 • Responsable: ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA, S.A.U.
 • Domicili postal: Av. Diagonal 453 Bis Àtic 08036, Barcelona – Espanya
 • NIF: A58509498
 • Contacte: protecciondedatos@adegroup.eu

Qui vetllarà per les teves dades?

El Delegat de Protecció de Dades d’ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU, conegut popularment com DPD, serà el garant dins d’ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU del compliment de la normativa de protecció de dades.

Podràs contactar amb el Delegat de Protecció de Dades d’ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU en la següent adreça:

A quins llocs web aplica aquesta política de privacitat?

Aquesta política de privacitat serà aplicable en tots els llocs web que són d’accés públic i lliure per part dels usuaris.

Concretament, aplica al lloc web incaden.com.

Qui són els col·lectius d’interessats?

Les dades de caràcter personal tractades són aquelles dels següents col·lectius interessats:

 • Persones que ens han proporcionat les seves dades als diferents formularis del lloc web per realitzar consultes o obtenir informació sobre els nostres serveis i activitats.
 • Persones que sol·liciten cita per ser atesos en la nostra clínica.
 • Persones que visiten el lloc web.

Amb quines finalitats i legitimació utilitzem les dades personals?

A ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU, tractem les seves dades personals per respondre les seves demandes d’informació, respondre les seves sol·licituds o prestar els serveis contractats.

Aquestes dades de caràcter personal seran tractades per les finalitats legítimes que s’indiquen a continuació.

 • Resposta a sol·licituds d’informació o de contacte

A ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU utilitzarem les dades de contacte proporcionades per respondre a les seves sol·licituds i consultes respecte dels nostres serveis, ja siguin realitzades mitjançant el formulari disponible al lloc web o bé dirigides a les adreces de correu electrònic de contacte que hi ha publicades.

Dades tractades:

 • Direcció d’email
 • Dades d’identificació: Nom i cognoms
 • Dades de localització: Ciutat i País
 • Motiu de consulta

Legitimació:

 • Interès legítim d’ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU per aquest tractament de dades, tenint en compte les expectatives raonables dels interessats de rebre una resposta a les seves peticions.
  • Consentiment donat lliurement per l’interessat, qui envia les seves dades mitjançant el formulari proporcionat específicament per a aquest propòsit.

Criteri de conservació:

 • Les dades es mantindran mentre siguin necessàries per la finalitat per a la qual han estat recaptades o fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió.
 • Sol·licitud de cita

ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU tractarà les dades de contacte proporcionades per concertar cita en els nostres centres.

 

Dades tractades:

 • Dades d’identificació: Nom i cognoms, NIF
 • Dades de contacte: Número de telèfon i adreça de correu electrònic.
 • Circumstàncies personals: Data de naixement
 • Dades de cita: Doctor/Especialitat, Dia i Hora
 • Dades d’assegurança: Entitat asseguradora

Legitimació:

 • Interès legítim d’ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU per aquest tractament de dades tenint en compte les expectatives raonables dels interessats de rebre una resposta a les seves peticions.
 • Consentiment donat expressament per l’interessat qui envia les seves dades mitjançant el formulari proporcionat específicament per aquest propòsit.

Criteri de conservació:

 • Les dades es mantindran mentre siguin necessàries per a la finalitat per la qual han estat recaptades, atendre possibles reclamacions relacionades amb la seva finalitat o fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió.
 • Servei de xat

ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU tractarà la informació que ens proporcioni a través del servei de xat integrat en la nostra web

Dades tractades:

 • Dades que estiguin contingudes en les converses mantingudes

Legitimació:

 • Interès legítim d’ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU per aquest tractament de dades tenint en compte les expectatives raonables dels interessats de rebre una resposta a les seves peticions.

Criteri de conservació:

 • Les dades es mantindran mentre siguin necessàries per a la finalitat per la qual han estat recaptades, atendre possibles reclamacions relacionades amb la seva finalitat o fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió.

 

 • Analítiques de visites als llocs web

ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU fa ús de diverses tècniques per recollir informació que pugui ser utilitzada per obtenir dades analítiques de les visites i navegació per les pàgines dels nostres llocs web.

Aquestes analítiques es recolzen en l’ús de serveis externs que disposen de la seva pròpia política de privacitat:

 • Google Analytics

És important remarcar que, tal com indiquen les seves polítiques de privacitat, aquestes empreses poden creuar les dades de navegació amb els seus registres interns a fi d’utilitzar-los per a la personalització d’anuncis, encara que no es tingui un compte registrat per als seus serveis.

Dades tractades:

 • Identificadors en línia, incloent cookies d’identificació
 • Adreces de protocol d’internet (IP) i identificadors de dispositius
 • Identificadors de clients
 • Informació continguda en les capçaleres HTTP de les sol·licituds enviades a través d’internet, tal com el tipus de dispositiu, sistema operatiu i navegador des del qual es visiten les pàgines.
 • Informació proporcionada pel navegador, tal com l’idioma preferit, zona horària i altres.
 • Dades de navegació en el lloc web: pàgines visitades

Més informació en: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Legitimació:

 • Interès legítim d’ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU per obtenir informació analítica sobre l’ús del lloc web per part dels visitants.
 • Consentiment donat per l’ús de cookies i obtenció de dades de navegació.

A més de l’anterior, ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU podrà dur a terme altres tractaments de les dades personals. En aquest cas l’interessat rebrà la informació necessària en relació amb aquests tractaments i ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU sol·licitarà el seu consentiment si així resulta necessari.

Durant quant de temps es conservaran les dades?

En general, les dades es conservaran indefinidament durant el temps que sigui necessari per complir amb la finalitat per la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Entre altres, implica que ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU conservarà les dades personals dels interessats el temps que duri la vinculació amb nosaltres i, si escau, durant el període que resulti necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions, o per a complir amb les obligacions legals que determini la legislació aplicable.

Una vegada finalitzat aquest termini, ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU es compromet a cessar el tractament de totes les dades personals, destruir-les o bloquejar-les en la mesura que sigui possible per a la finalitat per a la qual es conservessin.

A qui es comunicaran les dades?

Les dades personals no se cediran a tercers, tret que sigui necessari per donar resposta a la sol·licitud, estiguem obligats per una llei o l’interessat ens hagi donat el seu consentiment.

També pot ser que comuniquem les dades a empreses que ens presten serveis relacionats amb l’activitat ordinària i administrativa de l’empresa, en qualitat d’encarregats de tractament, nacionals o internacionals, o en el marc de la prestació de serveis com ara,  proveïdors de serveis de correu electrònic, allotjament de serveis web, allotjament de servidors, serveis d’aplicacions de gestió en modalitat SaaS, arxius de fitxers en el núvol i altres.

A continuació, es relacionen els proveïdors de serveis vinculats als llocs web d’ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU:

Google Inc Proveïdor del servei d’analítiques d’ús web

https://privacy.google.com/businesses/processortermsl

Facebook Proveïdor del servei de xat integrat en la web https://www.whatsapp.com/legal/business-data-processing-terms/

 

Es tracten dades de menors?

Els serveis d’ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU normalment no estan dirigits a menors de 13 anys. No obstant això, si es donés el cas, no recaptaríem cap informació personal de menors deliberadament si no és amb l’autorització del pare/mare o tutor.

Si vostè és menor de 13 anys, haurà de confirmar-nos que disposa de l’autorització del pare/mare o tutor.

Com es tracten les transferències internacionals?

La prestació d’aquests serveis pot implicar el tractament de les dades personals per part d’empreses situades a països fora de l’Espai Econòmic Europeu (transferències internacionals de dades). No obstant això, només es realitzarà amb països que ofereixen un nivell adequat de protecció o, en el cas d’entitats als EUA, que estiguin acreditades en el marc de l’Escut de Privacitat UE-EUA. Decisió (UE) 2016/1250 de la Comissió, del 12 de juliol de 2016 (vegeu apartat de Transferències Internacionals) i han posat a la nostra disposició Clàusules Contractuals Tipus (Standard Contractual Clauses – SCC) d’acord amb la decisió de la Comissió Europea per a transferències de dades des de responsable a la UE a encarregats establerts fora de la UE.

En l’apartat “A qui es comunicaran les dades?” es relacionen els diferents proveïdors internacionals que poden tenir accés a les dades personals en virtut de la prestació de serveis com encarregats de tractament.

Drets dels interessats

ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU informa als Usuaris que podran exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant del Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

 • Dret d’Accés: És el dret de l’usuari d’obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquests.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació amb aquella informació que es trobi sota el control d’ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina o imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret a què es limitin els fins del tractament previstos de manera original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que es preveu en el propi RGPD o d’altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació d’aquestes en temps i forma.
 • Dret de portabilitat: És el dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable.
 • Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament de les mateixes per part d’ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU.

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir amb els següents requisits:

 • Presentació d’un escrit a l’adreça Av. Diagonal 453 Bis Àtic 08036, Barcelona – Espanya (a l’atenció d’ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU) o bé a través de correu electrònic dirigit a protecciondedatos@adegroup.eu.
 • L’escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici haurà de complir els següents requisits legals:
  • Nom i cognoms de l’interessat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document d’identificació. En els casos excepcionals en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s’acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en què se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret, se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d’un fitxer en concret, només la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer, mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon, se li indicarà que ho faci per escrit i se l’informarà de com ho pot fer i l’adreça a la qual ha d’enviar-ho. Mai se li donarà informació per telèfon.
  • Domicili a l’efecte de notificacions.
  • Data i signatura del sol·licitant.
  • Documents acreditatius de la petició que formula.
  • L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, l’informem que Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, acords al nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicades en l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

Per què és important l’actualització de les seves dades?

És important que, per tal que puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en aquestes. En cas contrari, no responem de la veracitat d’aquestes o les implicacions que puguin tenir en el seu tractament.

Quines mesures de seguretat s’apliquen al tractament i custòdia de les seves dades personals?

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades i que li permeten determinar i aplicar els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i/o robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d’informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

En concret, ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU disposa de la certificació del seu Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació d’acord amb la norma ISO/IEC 27001.

En concret es disposa de mesures de seguretat consistents en:

 • El control físic de l’accés i protecció dels equips, persones i instal·lacions on es realitzen els tractaments de dades
 • L’accés als seus sistemes informàtics es realitza per mitjà d’usuaris i contrasenyes individuals, limitant l’accés a les dades a aquells empleats que estrictament el requereixen per l’acompliment del seu lloc de treball.
 • Realització de còpies de seguretat de les dades personals de les quals es té l’obligació de mantenir la integritat i disponibilitat.
 • En el supòsit de gestionar suports o documents amb dades personals, aquests estan degudament custodiats sota clau o amb dispositius de tancament equivalents.
 • Sistemes de protecció perimetral a la xarxa per tal d’evitar intrusions i antivirus de protecció dels seus sistemes informàtics.
 • Disposició d’un registre d’incidències de seguretat i establiment de mecanismes i procediments de notificació de fallides de seguretat.
 • Disposició d’un Pla de Continuïtat que estableix la possibilitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d’incident físic o tècnic, dins dels terminis requerits per complir amb els compromisos de negoci als quals estem obligats segons el nostre contracte de servei.

Així mateix, ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU ha posat en marxa controls interns amb la finalitat de verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractament.

Com actualitzem la Política de Privacitat?

ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU es reserva el dret a modificar els termes d’aquesta Política de Privacitat, sense notificació prèvia, en qualsevol moment i al nostre exclusiu criteri.

En conseqüència, li recomanem que revisi aquesta Política de Privacitat a cada ocasió en què es procedeixi a utilitzar el lloc web.

Les nostres còpies d’aquesta política de privacitat, emmagatzemades electrònicament o d’una altra manera, es consideren la còpia veritable, completa, vàlida, autèntica i exigible de la versió d’aquesta política de privacitat que estava vigent en cada data respectiva en la qual va visitar el lloc d’ASSISTÈNCIA DENTAL ESPECIALITZADA SAU.

L’usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar el lloc web i la present Política de Privacitat.

L’ÚS DEL LLOC WEB DESPRÉS DE LA NOSTRA PUBLICACIÓ D’UN AVÍS DE CANVI CONSTITUIRÀ L’ACCEPTACIÓ VINCULANT D’AQUESTS CANVIS.

WhatsApp WhatsApp